Regulamin

 1. Niniejsza witryna, jak i przyjmowanie płatności za jej pośrednictwem, prowadzone są przez TG Wulkan Mateusz Celej ul. Zakładowa 21b, 42-609 Tarnowskie Góry.
  NIP: 6452547332, REGON: 364673719, telefon: (+48)733456474, e-mail: biuro@tg-wulkan.pl, zwanego dalej USŁUGODAWCĄ.
  Usługodawca-TG Wulkan Mateusz Celej
  Usługobiorca- osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez usługodawcę
  Mobilna wymiana opon- usługa polegająca na wymianie opon lub kół z dojazdem do klienta.
  Mobilna Pomoc Drogowa- usługa polegająca na naprawie lub awaryjnej wymianie opony lub koła z dojazdem do klienta.
  Opona dojazdowa- opona dostarczona przez usługodawcę, służąca na zjazd do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego nie podlegająca reklamacji.
  Opona używana- opona, która podlega reklamacji do 30 dni od zakupu
 2. Usługodawca świadczy usługi z zakresu branży wulkanizacyjnej polegające na mobilnej wymianie lub naprawie opon z dojazdem do klienta w oponach osobowych, ciężarowych, budowlanych i rolniczych.
 3. Za pośrednictwem niniejszej witryny można dokonać płatności za usługi świadczone przez
  Sprzedawcę, w kwocie i o tytule płatności, które ustalone są indywidualnie z dokonującym
  wpłaty.
 4. Reklamacje dotyczące wykonanych przez witrynę płatności prosimy wysyłać na adres
  e-mail biuro@tg-wulkan.pl lub adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje odnoszące się do usług świadczonych przez Sprzedawcę podlegają następującym zasadom:
  • Kupujący ma 14 dni na złożenie reklamacji od daty wykonanej usługi.
  • Reklamacja nie obejmuje opony dojazdowej, która służy tylko i wyłącznie na zjazd do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.
  • Okres gwarancji na używane opony to 30 dni od daty zakupu
  • Kupujący został uprzedzony, że zamontowane koło należy dokręcić po 50 km jazdy kluczem dynamometrycznym z właściwym momentem.
  • W przypadku mobilnej wymiany opon Kupujący ma świadomość, że reklamacji usługi nie podlega awaria opony wynikająca z nieszczelności wentyla, który nie był wymieniany przez usługodawcę lub nieszczelności felgi, o ile usługa nie obejmowała wykonania szczelności felgi.
  • Reklamacja nie obejmuje:
  a) opon po wystrzale
  b) opon, które zostały zamontowane niezgodnie ze swoim miejscem przeznaczenia
  c) uszkodzeń mechanicznych opony jak wszelkiego rodzaju przecięcia mające wpływ na utratę ciśnienia, wbite przedmioty
  d) uszkodzeń powstałych na skutek przegrzania powstałego w wyniku zbyt niskiego ciśnienia w oponie
  d) wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowana w sposób niezgodny z wytycznymi producenta
  • W przypadku reklamacji opony używanej należy ją dostarczyć do siedziby firmy TG Wulkan Mateusz Celej
  • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji kupującemu zostaną zwrócone koszty opony.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na podstronie Polityka prywatności.
 7. Transakcja sprzedaży w związku z daną usługą zawierana jest pomiędzy Kupującym a Usługodawcą tj. TG Wulkan Mateusz Celej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24 udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje płatności Płatników, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
Copyright © 2023 TG-WULKAN